Fiskalen printer

По много наредби на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки финансов и фискален принтер трябва да има технически преглед на всеки две години. Собственикът на касовия апарат, който не попълни този формуляр, се наказва. Първото наказание е искането на данъчната служба за възстановяване на данъчното облекчение и законната лихва, която се начислява от деня на извършване на нарушението. Второто наказание е мандат, който може да бъде до 500 злоти. Заслужава да се отбележи, че потребителят е длъжен да помни датата на проверката за запазване на датата на прегледа.Какво проверява услугата?

Е, името "технически преглед" в контекста на касовите апарати е доста подвеждащо. Защо? Защото по време на проверката се вземат предвид само моментите на касовия апарат, които те казват за записване на оборота. Служителят не търси недостатъци, които могат да работят върху функционалността на целия касов апарат, а не само на високо споменатите части и техните елементи, чието неправилно функциониране може да създаде престиж за лошо изчисляване на дължимия данък.

https://olife24.eu/bg/

Какви са разходите за преглед на касовия апарат?За преглед на целия касов апарат обикновено се появява от 100 до 300 злоти с поле.

Колко време отнема този преглед?Прегледът е в рамките на около час, максимум два часа, така че зависи главно от сервизния техник. Не е нужно да взимаме парите си в услугата, вместо това можем да поискаме от отговорните за тази техника да дойдат в собствена компания, тя се счита за допълнителна услуга, което означава, че плащаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че единствено техникът, който е въведен в услугата за четене, е професионален, за да извърши прегледа. Това се дължи на факта, че всяко действие, извършено от сервизния техник, трябва да бъде влязло в експлоатация. Записите също трябва да бъдат лесни, потвърдени от подписа на служителя на фирмата и подпечатани с печата му.Много е важно да се знае за тази процедура, защото курсовете на тази дейност не са огромни, а моментът на техническия преглед не трае дълго.