Fiskalna greshka v v fiskalniya kasov aparat 30

Когато продаваме продукти или услуги на съзнанието на физически лица (тези, които не управляват бизнес, ще ни е необходим касов апарат или фискален принтер. След покупката е особено важно да се представи фискално устройство и фискализация. Всички процедури, свързани с касовия апарат, трябва да бъдат създадени в рамките на два месеца от нейната покупка.

Подаването до ръководителя на компетентната данъчна служба трябва да се извърши преди да започнем да регистрираме продажбите по фискалната сума. Какво трябва да бъде включено в такава нотификация? Първо, трябва да напишете какъв брой касови апарати да се използват в офиса. Трябва също така да предоставите адреси на местата, където ще бъдат взети.Наредбата на министъра на финансите от 29 ноември 2012 г. регламентира точно начина, по който следва да се извършва отчитането на касовите апарати. Според него, най-късно в деня, в който е загубено правото на разпускане от касов апарат, трябва да се инсталира повече от една част от касовите апарати, докладвани на ръководителя на данъчната служба. Останалите фискални касови апарати следва да бъдат включени в счетоводството за следващия месец.Когато касовите апарати са декларирани и поставени в момента, трябва да създадем тяхната фискализация. Необходимо е, ако искаме да използваме касови апарати и принтери в бизнеса.

На какво разчита фискализацията на касовия апарат? За разпределението на фискалния модул (данъчен идентификационен номер на данъкоплатеца към фискалния касов апарат. Нека се погрижим за това, че то е еднократна операция, вена и необратима. Особено важно е фискализацията на касовия апарат да бъде завършена професионално от сервизния техник, подготвен за последния. В успеха на грешката, грешното решение ще бъде погрешно да се извърши фискализация, ще бъде полезно да се купи нов касов апарат, което означава колосален разход. Благодарение на фискализацията на касовия апарат, нейната роля във фискалния режим ще бъде възможна. Дневните бюджетни доклади, съдържащи информация за дневните продажби, ще бъдат насочени от касовия апарат.След като направите фискализацията на касовия апарат, трябва да го представите в седемдневен срок на ръководителя на съответната данъчна служба. Това ще ви помогне да получите регистрационен номер.