Nov promishlen grafik ot industriyata na mzk

В сградите за обществени услуги и повече в сферата на различните бюра по труда трябва да има защитни прекъсвачи. Те включват пример за елементи на добре функционираща система за ранно предупреждение, в последните инсталации, които са главно взривобезопасни и противопожарни. Благодарение на тях можете да избегнете трагедията.

Превключвателите за безопасност са по много различни начини и могат да се използват в много различни форми.На пазара има прости превключватели за безопасност със специални клапани, които могат да се използват успешно и при плъзгащи се и накланящи се врати. Важно е да ги прилагате върху профили или върху оборудване. Към двата предпазителя се добавят защитни превключватели с отделни вентили. капаци могат да бъдат отстранени, винаги в сезона на работа на устройството изисква да бъдат правилно монтирани, защото смисълът им е да се предаде безопасността на устройствата.Препоръчва се позициониращите превключватели с безопасен депозит в областта на експлозивна защита на двете машини, когато и в строителството. Задължението за използването им произтича от традиционните директиви на ЕС.Друг вид са прекъсвачите на линиите за аварийно спиране. Получава се за монтаж в помещения и устройства, които не могат да бъдат обезопасени чрез използване на подвижни капаци на машината. Превключвателите на линията за аварийно спиране, за разлика от позиционните контакти, имат възможност да задействат функцията e-stop на цялата дължина на кабела.Видът на защитните превключватели са също и прекъсвачи за обезопасяване на колана и натягане на ремъка. Предполага се, че се консумира в устройства, които извършват прехвърлянето на материали. Тяхната работа е нов мониторинг на напрежението на ремъка. Когато коланът е правилно опънат, превключвателят е включен.