Obuchenie za samootsenka

Полските разпоредби говорят за данните от приложението от отстъпката за закупуване на фискален принтер с термичен hd. Тази отстъпка включва възстановяване на 90% от покупната цена, не може да надвишава 700 PLN. Ако обаче предприемачът купи няколко устройства, лимитът се изчислява за всички тях самостоятелно, а не за широката публика. Като облекчение да закупите касов апарат е удобно и ви позволява да спестите много пари.

Silane Guard

Струва си да се възползвате от тази възможност. В крайна сметка има договорени правила за използване на такава отстъпка. Въведена консумация в Закона за данъка и помощите.Основната истина е необходимостта да се отчита в данъчния дял броя на касовите апарати, които според тях са свързани с отчитане на движението и размера на дължимия данък. Освен това трябва да посочите и адреса, където ще бъдат използвани сумите. Трябва да се отбележи, че такъв ефект трябва да бъде върнат преди датата на започване на теглене от касовите апарати.Друга ценност е необходимостта да се спазват определените срокове, чрез които данъкоплатецът трябва да инсталира и да започне собственост от отчетените касови апарати.Освен това касата трябва да отговаря на техническите изисквания, определени в Закона за ДДС. Как и да посочите функции. Например, той трябва да позволява сигурен трансфер на информация към външни носители. Касовите апарати се проверяват технически, преди да отправят искане за възстановяване за тяхната покупка.Това правило работи за хора, решени с ДДС. Тези лица, за да постигнат възстановяване на средства за закупуване на касов апарат, трябва допълнително да подадат отделно заявление, съдържащо подробна информация за данъкоплатеца. Например в такова заявление трябва да се посочат името и фамилията, данни за адреса, данъчен идентификационен номер, както и номера на банковата сметка, която може да бъде честно изпратена за закупуването на такива пари. Времето, когато трябва да бъде получено такова възстановяване, е 25 дни от момента, в който данъкоплатецът подаде допълнително заявление.В обобщение, струва си да се погрижите за силно изброените принципи. След като ги изпълни, отстъпката за закупуване на касов апарат трябва да бъде призната.