Opasnost ot pozhar

EcoSlim

В много отрасли на промишлеността има голям риск от пожар. Тук не говоря за работата на горивото, енергията, боята, а също и за работата на захарта или брашното. Вещества, които могат да поемат ролята на пара, газове, течности, влакна или тези аерозоли заедно в смес с въздух или със свои собствени вещества в изключително директно решение, могат да работят заедно и да започнат експлозивни вещества.

Ето защо има много правни актове, чиято основна цел е предотвратяване на пожари. Тук, преди всичко, аз говоря за закона на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в историята на минималните изисквания за доверие и професионална хигиена, свързани с перспективата за експлозивна атмосфера на работното място. Този правен акт е насочен преди всичко към предотвратяване на възникването на експлозивна атмосфера. Той също така отива до точката на предотвратяване на запалването и ограничаване на ефекта на експлозията.Взривозащитени системи, т.е. цялата система против експлозия е много фактори. Когато се информира за сигурността в разглежданата система, трябва да се споменат предимно диафрагмите за освобождаване на взривове, взривозащитени системи и методи за експлозия.Мембраните са устройства, които помагат на промишлени устройства. Основният им фокус е защитата на филтри, мелници, резервоари, сортировачи, трошачки и циклони.Системите за предотвратяване на експлозия са предназначени да премахнат образуването на високи налягания по време на експлозията. Амортизиращата система е монтирана преди всичко с оптичен сензор и сензор за налягане, контролни панели, HRD цилиндри и неръждаеми дюзи.Първоначалната изолационна система е система, чийто основен план е преди всичко да минимизира ефектите от експлозия. Тук говорим за такива инструменти като обратни клапани, бързодействащи болтове, взривозащитени комини и високоскоростни вентили.Трябва да се помни, че взривозащитените системи са напитка от изискванията за здраве и безопасност.