Posnet termichen fiskalen printer

За какво е твърда фигура на принтера и какъв е смисълът на тази машина всъщност? Нека се отворим, за да помислим и да разберем малко тази тема.

Най-общо казано, фискален принтер е преди всичко всяко устройство, което записва приходи от продажби на дребно. Тази регистрация, разбира се, се предприема за целите на данъчното уреждане. Става въпрос за т.нар данък върху дохода и ДДС. За да може фискалният принтер изобщо да се вземе за гореспоменатата цел и в широко сътрудничество с буквата на закона, той трябва да бъде одобрен по такъв начин.

За разлика от фискалната валута, един фискален принтер не може да направи всичко сам. Трябва, защото се свързвате с компютър. Задачата на институцията е да регистрира и допълнително разпечатва разписки. Тук също трябва да се отбележи, че фискалният принтер отива в магазина на така наречените компютърни системи за продажба. Например тук можем да споменем POS касовите апарати. Той също така трябва да спомене, че за да регистрираме разписката на фискален принтер, можем да използваме всяка - на ум - компютърна програма, която умело може да контролира принтера чрез RS-232 или USB. Важно е програмите с фискални принтери да не се одобряват. Междувременно комуникационният протокол е изцяло публичен. Популярността му може да се провери на уебсайтовете на производителите на принтери.

Нека ви припомним, че всеки продавач - чиито приходи бяха по-високи от пределно определената от Министерството на финансите пределна стойност - е отговорен за съответната регистрация на продажбите на дребно и се доставя до последния касов апарат или фискален принтер.

Безспорно фискалният принтер отпечатва специфични фискални разписки за купувачите. Това не е всичко. Тъй като отпечатва повече копия (т.е. квитанции на контролната ролка. Те представляват данни за архивиране. Разбира се, разпечатаният фискален бон трябва да бъде предоставен - дори и след продажбите - на клиента. В резултат на промените копията, запазени на контролните ролки, трябва да се носят от един продавач. Това е период от точно пет години. В същото време си струва да помислим и за един допълнителен факт: очаква се от няколко години да се съхранява копие на отпечатаните материали в електронните му страници. Веднага след края на всеки ден за продажба, потребителят поема задължението да създаде сумата от дневен фискален отчет.