Sistema za sigurnost na grazhdanskata aviatsiya

https://neoproduct.eu/bg/multilan-active-podgotovka-za-znachitelno-podobrenie-na-sluha/

Работеща машина създава опасност за пътника, който я използва, или човека, който работи на нея. От този смисъл беше необходимо да се инсталират елементи за сигурност в организациите, като същевременно се поддържа производствен капацитет. Подразделенията и системите за сигурност използват предимно промишлени предприятия с други пари, за да осигурят технологични организации и семейства, производители на машини и партньори по технологични линии.

В Полша документът, регулиращ тази партия, е „Наредба на министъра на икономиката от 30 октомври 2002 г., всъщност минимални изисквания по отношение на доверието и хигиената на ролята в обхвата на използването на машините по време на работа от служители“ (Журнал на законите № 191, точка 1596, изменен , Правните разпоредби и закони уточняват, че машината трябва да бъде оборудвана с един аксесоар за аварийно спиране наведнъж, което ще премахне или премахне опасността. Изключение правят машини, при които защитният превключвател няма да намали риска, тъй като няма да има представа за периода на запазване и няма да предотврати опасността. Най-популярните превключватели са: предпазни превключватели и електромагнитни брави в машините и технологичните линии, крайни превключватели с работа по безопасност в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост (висока енергия и устойчивост на тежки условия на работа, магнитни превключватели и кодирани превключватели, крачни превключватели. Превключвателят за безопасност трябва да бъде инсталиран в обществена и лесна стойка (в повърхности на шахтите или вратите, да бъде определен в разпознаваема форма (червена дръжка на жълт фон, така че поведението на машината да стигне възможно най-бързо. Спирането на машината страда от предотвратяване на злополуки, намаляването на последствията от авария също предотвратява повреда на машината, когато работата й е болна.