Zad lzhenie na kasov aparat pri frizor

Задължението да има касов апарат бе въведено за всички жени, които продават на физически лица, които не управляват бизнес. Получаванията от касови апарати включват записи и подходяща данъчна оценка. На какви изисквания трябва да отговаря касата, за да се чувства тя важна в търговията и услугите?

Добър фискален касов апарат бе определен с наредбата на министъра на икономиката от 27 август 2013 г. Тази наредба може да се види в сп. Set от 16 септември 2013 г., под 1076 и се отнася до критериите и техническите условия, с които касовите апарати искат да плащат. Струва си да се споменат характерните характеристики - касата трябва да бъде оборудвана с часовник, който указва момента и датата на плащане за стоката или услугата, има предвид непроменения уникален номер, той все още трябва да записва трайно стойността и цялата стойност на анулираните разписки.По същия начин, когато в случая с други устройства, плюсът трябва да бъде подлаган на редовен технически преглед. Ако касовият апарат работи без проблеми, тогава първият срок е точно две години от момента на фискализиране на касовия апарат. След прегледа се разглеждат още две години за втория преглед. Благодарение на това финансовата сума ще бъде извършена коректно и без точки.Десетки собствени компании се радват на продажбата на касови апарати. Магазинът за касови апарати е оторизиран дистрибутор на всички известни производители. В офертата за дома те трябва да предлагат услуги за поддръжка. Клиентът, който купува пари, не трябва да знае всичко. Всеки продавач трябва да посъветва как да управлява апартамент, какъв ще бъде топлия касов апарат за начина на правене на бизнес. Разбира се, всеки осъзнава, че друг касов апарат е за такси, друг за адвокатска или лекарска кантора и друг за магазин. Цената на касата е разделена между другите теглото му и броят на допълнителните функции, които има. Такива допълнителни елементи и оборудване, така на доказателство зарядно за кола за касата, което ще обслужва всички жени, които извършват транспортни услуги. За бизнеса се използват касови апарати, оборудвани с четец на баркод и единство с мащаб на магазина. Производителите на касови апарати и техните оферти се оказаха важни в процес на изграждане.